Tegnere | 1956

Også i år er Carl Barks den suverent mest benyttete tegneren. Hans prosent-andel er 30, noe som er en svak nedgang fra året før. Han har en 10-sider i samtlige nummer, bortsett fra ett.
Andreplassen dette året går til Jack Bradbury med 16% av sidene. Han er blitt benyttet relativt beskjedent frem til dette året, men nå kommer han for fullt, og han kommer til å bli en av de mest dominerende tegnerne i mange år fremover. Bradbury tegnet en rekke forskjellige Disney-serier.
Frank McSavage var borte fra topp 5 listen året før, men kaprer tredjeplassen i år med 8% av sidene. Fra før så har han hovedsaklig vært kjent for å tegne historier med Bestemor Duck, noe han også gjør i år, men i tillegg får vi se historier med Lilleulv, Dumbo og Pluto der han er kreditert for tegningene.
Det er fortsatt mange halv-sidere med Al Taliaferro i bladet, men han får likevel en nedgang fra 11% året før, til vel 7% dette året. Han havner dermed på fjerdeplass.
Femteplassen med knappe 7% går til Gil Turner. Dette året får vi lese 3 Lilleulv-historier og en Dumbo-historie som er kreditert ham.
Også dette året blir vi introduserte til noen nye tegnere, og den første av disse får vi et eksempel fra allerede i nummer 1. Vi snakker om Bill Weaver, og det har dessverre ikke lykkes meg å finnet et bilde av ham, og heller ikke noe om hans personlige liv. Denne ene siden er også den eneste siden vi får se av hans arbeid i denne årgangen. Weaver var assistent-tegner for filmen Pinocchio, og han har også jobbet for Columbia Pictures. I 1951 og 1952 lagde han noen få Disney serier, hovedsaklig en-sidere, men også et par lengre historier. Senere begynte han å lage serier med Hakke Hakkespett. I 1967 kom han tilbake til Disney-serier, og han jobbet da som tusjer for Al Taliaferro, men dette varte bare dette ene året.

Dette er en-sideren med Weaver som vi kan lese i nr. 1.

Den mest kjente historien til Weaver her til lands, er kanskje den 24-siders lange historien 'Hestetyvene', som ble publisert i nr. 18-20/1962.

Den neste nye tegneren dette året er Fred Abranz, en tegner jeg egentlig godt kunne ha klart meg foruten. Vi får kun en eneste serie med ham dette året, og denne er litt uvanlig, da det handler om de ganske ukjente figurene Lille Gauchito og det flygende eselet hans, og dessuten er det ingen snakkebobler, kun tekst under hvert bilde. Tegningene her er egentlig OK, men senere skulle vi også få serier av Abranz med vanlige Disney-figurer, og disse ser overhodet ikke OK ut. Han lagde bare en liten håndfull Disney-serier tidlig på 50-tallet, men på 60-tallet lagde han en rekke serier, hovedsaklig beregnet for utenlands-markedet. Spesielt historiene med endene synes jeg er svake, der disse blir tegnet med merkelige og svært korte nebb, og man kan vel kanskje si at Abranz var en av hovedmennene bak Kommersialismen (se Donaldismen av Gisle).
Alfred E. Abranz ble født i 1909 og jobbet for Disney Studios tidlig på 40-tallet, for deretter begynne som animatør for Warner Bros og diverse andre steder. Fra 1949 til 1967 lagde han også en rekke tegneserier for diverse selskaper, deriblandt Disney-serier. De fleste av disse var for utenlands-markedet, noe som gjorde at vi fikk se mange av hans serier i Donald-bladet på 60-tallet. Etter 1967 begynte han på nytt å jobbe som animatør. Abranz gikk bort i 1992.

Denne Abranz-serien med Lille Gauchito dukker opp i nr.4 dette året.

Eksempel på Abranz' slurvete tegnestil fra nr.4/65.

Den siste nye tegneren dette året er Bob Grant, og det er egentlig litt merkelig at vi ikke har fått stiftet bekjentskap med ham før nå, for han hadde en stor produksjon, nesten utelukkende av dags-striper eller søndags-striper. Grant var en utmerket tegner, født i 1916. Han tegnet søndags-striper med Pluto fra 1939 til 1940, og det er ett eksempel på en slik stripe vi får se i denne årgangen. Litt senere arbeidet han i en kortere periode med Lille Hiawatha-striper, før han helt frem til sin død i 1968 arbeidet med striper med Fant. I tillegg til dette lagde han også en stor mengde vitsetegninger med dyr som ikke var Disney-figurer, men som gikk under vignetten 'Walt Disney's Merry Mensgerie'.

Denne Pluto-stripen av Grant får vi presentert i nr.11 dette året.

tilbake